Versió: 13/05/2021

D´OCC CATALONIA SL es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per D´OCC CATALONIA SL implica l´acceptació per l´usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s´estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s´aplica a les webs d´altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. D´OCC CATALONIA SL no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d´aquestes webs.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Producte afegit a la llista de desitjos